خدمات پس از فروش

- چنانچه کالا در شرایط اولیه نباشد و دچار ایراد یا مشکلی باشد کالا جدید برای مشتری ارسال میشود.

- چنانچه محصول باعث حساسیت شود مشتری میتواند محصول رو مرجوع کند و مبلغ پرداختی بازگشت داده می‌شود.